Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
post@handverkerklagenemnda.no

 

Årsberetning

Handverkerklagenemnda >

  • Representanter

Klagenemndas representanter

Klagenemndas representanter pr. januar 2022.

FORMANN I KLAGENEMNDA:
Peter Chr. Meyer, dommer i Borgarting lagmannsrett (pensjonert)
Bjørneveien 30, 0774 Oslo

FORBRUKERREPRESENTANTER
Annita Magnussen, advokat (HL)
Huseiernes Landsforbund
Fred Olsensgt. 5, 0152 Oslo

Jens Petter Bull, advokat (HL)
Dæhli Bull & Co
Holbergsgate 1, 0166 Oslo

Birger Olsen (HL) (Vara)
Handelsbanken
Postboks 166, 1701 Sarpsborg

PARTSREPRESENTANTER

Siw Linderud, advokat (EBA)
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo

Christian Albert Eng, leder for service og etterarbeid (EBA)
Asker Entreprenør
Ravnsborgveien 56
1359 Hvalstad

Trond Martinussen, advokat (RørNorge)
Rørentreprenørene Norge
Fridtjof Nansensv. 17, 0369 Oslo

Martin Rynning, daglig leder (RørNorge)
Harry Martinsen AS
Hammerstadsgt. 5, 0363 Oslo

Lars Erik Lundgaard, advokat (Nelfo)
Nelfo
Middeltuns gate 27, 0369 Oslo

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, direktør teknisk seksjon (Nelfo)
Nelfo
Middelthuns gate 27, 0369 Oslo

Joachim Berge-Bang, advokat (vara) (Nelfo)
Nelfo
Middelthuns gate 27, 0369 Oslo

Jan Peder Strandman, daglig leder (NAML)
Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Vellev. 15, 3118 Tønsberg

Torgeir Koteng, daglig leder (NAML)
Plantasjen Koteng
Morgensolbakken 13, 1458 Fjellstrand

Pål Sagen, daglig leder (VBL)
Sagen & Co
Tomtev. Tomt Gård
Postboks 18, 2007 Kjeller

Kasper Kaarbø, prosjektleder/blikkenslagermester (VBL)
Kaarbo Metall
Haug, Kroerveien 188, 1827 Hobøl

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring